dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
หลักเศรษฐศาสตร์icon  
รหัส : 9786164240049
ราคาปกติ :  135.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ณรงค์ ธนาวิภาส
ราคา 135 บาท            หนา 292 หน้า
ISBN
978-616-424-004-9
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

    หลักเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 รวมถึงระดับปริญญาตรี และยังเหมาะสำหรับผู้สนใจด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การประยุกต์อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงิน การคลังสาธารณะ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมความรู้เสริมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวคิดเศรษฐกิจไทย 4.0


จำนวน