ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

     บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของลูกค้า ดังนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
    www.wphat.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้เท่านั้น
1.ทางโทรศัพท์
2.ทาง email
3.ทาง Line
4.ทาง เมนู “ถาม-ตอบ” ในเว็บไซต์
    หากท่านต้องการติดต่อสอบถามกลับมายังบริษัทในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ท่านสามารถติดต่อมาตามช่องทางที่แจ้งไว้ข้างต้นในหน้าเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
    ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม www.wphat.com  เพื่อการค้นหาสินค้า/บริการของบริษัท  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเส่วนตัวของท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกรับข่าวสารได้ โดยกรอกอีเมลในเมนู “รับข่าวสารทาง email” ในหน้าแรกของเว็บไซต์ หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร ท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ contact@wphat.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า www.wphat.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การจัดส่งสินค้า นำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งลูกค้าไม่ได้รับอนุญาต
กรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ ผ่านกระบวนการสมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์  ตลอดจนการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่ท่านได้ทำกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1.www.wphat.com จะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น หรือองค์กรต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต
2.การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านเท่านั้น เช่น ส่งโปรโมชั่น เสนอสิทธิพิเศษต่อท่าน เป็นต้น
3.บริษัทจะเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ให้บุคคลภายนอกอื่นสามารถเข้าถึงได้ข้อมูลของท่านได้
4.กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถแจ้งรายละเอียดได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
    1.ทางโทรศัพท์ 02-374-9915
    2.ทาง E-mail : contact@wphat.com และ sales2@wphat.com
    3.ทาง LINE  ID : wphat.com

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
    www.wphat.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
    www.wphat.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ “แก้ไขรายละเอียด” เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม “แก้ไขรายละเอียด” อีกครั้ง ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายการแก้ปัญหาคำร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
    เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.wphat.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
    www.wphat.com จะพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
    ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้คือ
1. ทางโทรศัพท์ 02-374-9915
2. ทาง E-mail : contact@wphat.com และ sales2@wphat.com
3. ทาง www.wphat.com ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”
4. ทาง LINE  ID : wphat.com