ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน-ฉบับเสริมประสบการณ์  
รหัส : 9786117136047
ราคาปกติ :  250.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
ราคา 250 บาท                   หนา 428 หน้า
ISBN 978-611-7136-04-7  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ที่ 2                      ปีที่พิมพ์ 2555
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ฉบับเสริมประสบการณ์
เล่มนี้เป็นการสรุปเนื้อหาทฤษฎีและสมการที่สำคัญของวิชา
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ซึ่งประกอบด้วย ชนิดและการทำงาน
ของเครื่องยนต์ พารามิเตอร์ที่ใช้กำหนดการออกแบบและการทำงานของเครื่องยนต์ อุณหเคมีของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ สมบัติของสารทำงาน ตัวแบบอุดมคติของวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส การเตรียมสารผสมในเครื่องยนต์
จุดระเบิดด้วยประกายไฟและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท่อไอดี
การเคลื่อนที่ของแก๊สภายในกระบอกสูบ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์
จุดระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด การเกิดมลพิษและการควบคุม การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ ความเสียดทานในเครื่องยนต์ ลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์
รวมทั้งมีโจทย์เสริมประสบการณ์อีกเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละข้อได้อธิบายหลักการวิเคราะห์โจทย์ คำตอบ และวิธีคำนวณอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ท้ายโจทย์แต่ละข้อยังมี ข้อสังเกต อันเป็นการสรุปความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนั้นๆ และแนวทางการประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพื่อนำไปแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะอื่นๆ รวมถึงการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในอนาคต

ตำรา เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ฉบับเสริมประสบการณ์
เล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ทั้งเพื่อ
การเตรียมตัวสอบและใช้ในงานอาชีพ รวมถึงผู้ที่ต้องการฝึกฝน
ทักษะด้านการแก้ปัญหาโจทย์ และผู้ที่ต้องการแนวทางในการนำ
ความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน


จำนวน