ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังicon  
รหัส : 978 6167136974
ราคาปกติ :  270.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ผศ. ดร. ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล
ราคา 270 บาท            หนา 440 หน้า
ISBN
978-616-7136-97-4
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและที่มาของสมการ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่หลากหลาย อธิบายเป็นขั้นตอน สามารถศึกษาและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรสภาวิศวกร ครอบคลุมหลักสูตรของทุกสถาบัน
เนื้อหาของตำรา การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย การแทนระบบไฟฟ้ากำลังด้วยวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน สมการระบบไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์ การศึกษาและการควบคุมโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบสมมาตร การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน การจัดความสัมพันธ์ของการฉนวนและอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นในระบบไฟฟ้ากำลัง การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง และ การต่อลงดิน ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบการคำนวณ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์


จำนวน