ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์  
รหัส : 9789741102891
ราคาปกติ :  260.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์มนตรี พิรุณเกษตร
ราคา260 บาท                   หนา 364 หน้า
ISBN 978-974-11-0289-1  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ที่ 4                     ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์                   ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับจลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของระบบอนุภาค จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โดยในแต่ละบทเน้นการบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎี ที่มาของสมการต่างๆ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่อธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ท้ายบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกทักษะการคำนวณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาทางวิศวกรรมด้านอื่นๆในขั้นสูง
ต่อไป


จำนวน