ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์  
รหัส : 9789741102860
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร, รศ. ธีระยุทธ สุวรรณประทีป,
           รศ. สมาน เจริญกิจพูนผล, รศ. มนตรี พิรุณเกษตร,
           รศ. ดร. สันติ ลักษิตานนท์

ราคา 190 บาท                  หนา 284 หน้า
ISBN 978-974-11-0286-0  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 13               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                   ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ ระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเกือบทุกแห่ง เนื้อหาภายในเล่ม
ให้ความรู้เกี่ยวกับจลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาคจลนศาสตร์ของระบบอนุภาค จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ และจลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ โดยเน้นการบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎี พร้อมตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษา รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆในขั้นสูงต่อไป


จำนวน