ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1icon  
รหัส : 9786167136080
ราคาปกติ :  290.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
ราคา 290 บาท                   หนา 608 หน้า
ISBN 978-616-7136-08-0  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 9                  ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปรู๊ฟ                      ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

 

ตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 นี้อยู่ในชุด ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและทฤษฎีอย่างละเอียด
พร้อมโจทย์ตัวอย่างที่หลากหลาย เน้นการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ อธิบายการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน สามารถศึกษาและฝึกฝน
การแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกสถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เนื้อหาของตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 ประกอบด้วย ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ตัวเก็บประจุ และไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก แหล่งของ
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎฟาราเดย์
ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สมการแมกซ์เวลล์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจ และฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์และการคำนวณ

 


จำนวน