ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์icon  
รหัส : 9786167136332
ราคาปกติ :  292.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
ราคา 292 บาท                   หนา 580 หน้า
ISBN 978-616-7136-33-2  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 6                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปรู๊ฟ                      ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์
เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ของตำราชุด ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ฉบับเสริมประสบการณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 เล่ม โดยฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1
เล่ม 1 และ 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ส่วนฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 และ 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ใช้ในภาคเรียน
ที่ 2 ภายในเล่มเป็นการสรุปเนื้อหาและสมการที่สำคัญ รวมทั้งโจทย์เสริมประสบการณ์ที่หลากหลายจำนวนมาก เน้นการประยุกต์ความรู้และสร้างทักษะการคำนวณทางฟิสิกส์ แสดงขั้นตอนการคำนวณ
อย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องการทบทวนความรู้และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์
เพื่อเตรียมสอบ

สำหรับเนื้อหาของตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วย ของไหล การแกว่งกวัด คลื่นกล
การแทรกสอดของคลื่นและคลื่นนิ่ง เสียงและการได้ยิน อุณหภูมิและความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎข้อที่ 1
ของอุณหพลศาสตร์
และ
กฎข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์


จำนวน