ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1  
รหัส : 9786167136158
ราคาปกติ :  210.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
ราคา 210 บาท                   หนา 416 หน้า
ISBN 978-616-7136-15-8  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 9                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 นี้อยู่ในชุด ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย
ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 และ 2ซึ่งใช้ในภาคเรียนที่ 1 และฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 และ 2 ซึ่งใช้ในภาคเรียนที่ 2 ตำราชุดนี้
เขียนขึ้นโดยเน้นการอธิบายเนื้อหาและทฤษฎีอย่างละเอียด พร้อมโจทย์ตัวอย่างที่หลากหลาย เน้นการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ อธิบายการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนสามารถศึกษาและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีของทุกสถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


เนื้อหาของตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ประกอบด้วย การวัดและปริมาณเวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งสมดุลสถิตและสภาพยืดหยุ่น และ ความโน้มถ่วง ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์และการคำนวณ


จำนวน