ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ฉบับเสริมประสบการณ์  
รหัส : 9786167136226
ราคาปกติ :  245.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
ราคา 245 บาท                  หนา 428 หน้า
ISBN 978-616-7136-22-6  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 6                  ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                      ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ฉบับเสริมประสบการณ์
เล่มนี้เป็นเล่มแรกของตำราชุด ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ฉบับเสริมประสบการณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 เล่ม โดยฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 และ 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ส่วนฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 และ 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ใช้ในภาคเรียน
ที่ 2 ตำราชุดนี้นอกจากจะเป็นการสรุปเนื้อหาและสมการที่สำคัญ
อย่างครบถ้วนทุกบทแล้ว ยังประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์
อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งโจทย์ที่เน้นการทบทวนความรู้และ
โจทย์ที่เน้นการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ ในขั้นตอนการหาคำตอบ   มีคำอธิบายและแสดงวิธีการคำนวณอย่างละเอียด จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาโจทย์ด้วยตนเองและใช้อ่านเพื่อเตรียมสอบ

สำหรับเนื้อหาของตำรา ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้ประกอบด้วย การวัดและปริมาณเวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและ     การชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง สมดุลสถิตและสภาพยืดหยุ่น และ
ความโน้มถ่วง


จำนวน