ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
พจนานุกรมเคมีicon  
รหัส : 9786167136738
ราคาปกติ :  350.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ราคา 350 บาท               หนา 680 หน้า
ISBN 978-616-7136-73-8
ฉบับพิมพ์ที่ 1                  ปีที่พิมพ์ 2557
กระดาษ อาร์ตเทียมด้าน   ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

พจนานุกรมเคมี (Dictionary of Chemistry) เล่มนี้ รวบรวม
คำศัพท์เคมีไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลาย เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนอันยาวนานของผู้เขียน จึงครอบคลุม
คำศัพท์เคมีในสาขาต่างๆมากมาย ทั้งเคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี          
เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีอื่นๆ อาทิ เคมีไฟฟ้า
เคมีสิ่งแวดล้อม ธรณีเคมี เคมีเวชภัณฑ์ เคมีนิวเคลียร์ ปิโตรเคมี
เคมีพอลิเมอร์ นอกจากนี้ ยังมีประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์
ที่สำคัญอีกด้วย นับได้ว่าเป็นพจนานุกรมเคมีที่ละเอียดและสมบูรณ์เล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ความรู้ทางเคมี และผู้สนใจทั่วไป อธิบายความหมายของคำศัพท์อย่างครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบจำนวนมาก ช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


จำนวน