ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2icon  
รหัส : 9786167136929
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
          รองศาสตราจารย์ วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี
ราคา 190 บาท                  หนา 324 หน้า
ISBN 978-616-7136-92-9  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                 ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                   ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2 เล่มนี้ ประกอบด้วย แนวข้อสอบ
เคมี PAT 2 จำนวน 6 พ.ศ. พร้อมตารางวิเคราะห์แนวข้อสอบ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมแนวข้อสอบเคมี
วิชาสามัญ อีก 2 พ.ศ. โดยเฉลยคำตอบและวิธีคิดอย่างละเอียดทุก
ตัวเลือก เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาและเตรียมสอบได้ด้วย
ตนเอง


จำนวน