ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบเคมี-15-พ.ศ.icon  
รหัส : 9786167136813
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
         รองศาสตราจารย์ วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี

ราคา 180 บาท            หนา 664 หน้า
ISBN 978-616-7136-81-3
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ
ปรู๊ฟ               ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบเคมี 15 พ.ศ. เล่มนี้ ภายในเล่มประกอบด้วย
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี ปี 2542-2551 (จำนวนข้อสอบ
10 พ.ศ. สอบ 17 ครั้ง) แนวข้อสอบ PAT 2 ซึ่งอิงตามข้อสอบจริง
7 ชุด ข้อสอบมีจำนวนมากและหลากหลายเพราะเป็นข้อสอบย้อนหลัง
กว่า 15 พ.ศ. พร้อมตารางวิเคราะห์แนวข้อสอบเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมสอบด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้เฉลยข้อสอบทุกข้ออย่างละเอียด โดยเฉลยทุกตัวเลือกพร้อมแสดงวิธีการคำนวณและอธิบายเหตุผลประกอบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาและเตรียมสอบได้ด้วยตนเอง


จำนวน