ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
Business Conversation สนทนาอังกฤษธุรกิจicon  
รหัส : 9789741102921
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
ราคา 190 บาท                  หนา 288 หน้า
ISBN 978-974-11-0292-1  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 11                ปีที่พิมพ์ 2555
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

โลกในปัจจุบันเป็นโลกของธุรกิจข้ามชาติซึ่งมีภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักภาษาหนึ่ง ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษดีจึงได้เปรียบ
ทั้งในแง่การสื่อสารและการทำงาน

Business Conversation สนทนาอังกฤษธุรกิจ เป็นหนังสือ
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาในเชิงธุรกิจแบบง่ายๆสำหรับคนไทย โดยเน้นการสนทนาเชิงธุรกิจที่จำเป็นและใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็น
ในสำนักงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาค เริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอันได้แก่ การติดต่อทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ การโอนสาย การฝากข้อความ การนัดหมาย ฯลฯ
ต่อจากนั้นจะเป็นเรื่องของ การเจรจาธุรกิจ อาทิ การต้อนรับแขก การแนะนำบริษัท การแนะนำผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับความเข้าใจ ฯลฯ จากนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสังคม
ในวงธุรกิจ
อาทิ การทักทาย การแนะนำแขกเหรื่อ การเชื้อเชิญ
ไปงานสังคม การสนทนาในงานเลี้ยง ฯลฯ และภาคสุดท้ายเป็น
การนำเสนอทางธุรกิจ อาทิ การประชุม การรายงาน การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุม การลงมติ ฯลฯ  บทสนทนา
ที่ใช้เป็นบทสนทนาแบบง่ายๆที่ไม่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษมากนักแต่สามารถใช้สื่อสารอย่างได้ผล อีกทั้งทำให้สามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือแม้แต่ผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ


จำนวน