ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
Grammar Through Conversation เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา  
รหัส : 9789746138437
ราคาปกติ :  135.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
ราคา 135 บาท                  หนา 200 หน้า
ISBN 978-974-613-843-7  
ฉบับพิมพ์ที่ 2
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 6                  ปีที่พิมพ์ 2553
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้บรรลุผล นอกจากจะต้อง
รู้ศัพท์และสำนวนต่างๆแล้วยังจำเป็นต้องรู้หลักไวยากรณ์อีกด้วย
ทั้งนี้ เพราะไวยากรณ์เป็นโครงสร้างของภาษา หากรู้แต่ศัพท์สำนวนไม่รู้ไวยากรณ์ก็ย่อมไม่สามารถผูกประโยคได้


Grammar Through Conversation เรียนลัดไวยากรณ์
จากการสนทนา
จะช่วยปูพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษแก่ผู้เรียน
ด้วยวิธีที่ง่ายดาย เป็นธรรมชาติ และไม่น่าเบื่อ ด้วยการศึกษาจาก
การสนทนาในชีวิตประจำวันอันเป็นวิธีที่ประยุกต์มาจากการเรียนรู้
ภาษาตามธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้มิได้มุ่งปูพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษเหมือนหนังสือไวยากรณ์ทั่วไป หากแต่นำเสนอหลักไวยากรณ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านทางบทสนทนา
ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์
ไปพร้อมกับเพิ่มพูนทักษะการสนทนา จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
ปูพื้นฐานหรือทบทวนหลักไวยากรณ์และพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการสนทนาในเวลาอันรวดเร็ว


จำนวน