ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ศัพท์ทหาร  
รหัส : 9786167136578
ราคาปกติ :  175.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พลเรือตรี สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
          นาวาอากาศตรี พนัส ศรีกิจกุล

ราคา 175 บาท            หนา 176 หน้า
ISBN 978-616-7136-57-8
ฉบับพิมพ์ที่ 4               ปีที่พิมพ์ 2556
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคในทุกๆด้าน
รวมทั้งด้านการทหาร ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางในการติดต่อของประเทศสมาชิก
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกำลังพลของกองทัพรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงาน
ทางธุรกิจหรือพลเรือนที่อาจต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงาน
ของทหาร เพราะหากทางผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบศัพท์หรือชื่อเฉพาะ
ทางทหารแล้ว ก็เป็นการยากที่จะเข้าใจหรือสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง


ศัพท์ทหาร เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์และชื่อเฉพาะต่างๆ
ด้านการทหารที่พบได้บ่อยทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่มีการบัญญัติ
คำแปลไว้แล้ว ครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปทางการทหาร คำศัพท์และ
ชื่อเฉพาะของทั้งสามเหล่าทัพ ชื่อหน่วยงานหลัก ชื่อตำแหน่งหลัก
และชื่อย่อทางทหารทั้งของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไทยและของเหล่าทัพ นอกจากนี้ ยังมีความรู้ทางทหาร
ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแบบทหาร หลักสูตรทหาร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายและเข็มวิทยฐานะ ชื่ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์และยานรบ ฯลฯ รวมทั้งยังมีตัวอย่างการเขียนประวัติ
บุคคลภาษาอังกฤษสำหรับทหารทั้งสามเหล่าทัพอีกด้วย

ศัพท์ทหาร เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิงของทหาร
และผู้สนใจภาษาอังกฤษทุกระดับ
 


จำนวน