ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
คู่มือลักษณนามจีน-ไทย  
รหัส : 9789741102594
ราคาปกติ :  220.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง จริยา วาณิชวิริยะ
ราคา 220 บาท            หนา 296 หน้า
ISBN 974-11-0259-3
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2549
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

เรื่องยากประการหนึ่งในการเรียนภาษาจีนของชาวต่างชาติก็คือ
เรื่อง ลักษณนาม แม้ผู้เรียนชาวไทยจะได้เปรียบอยู่บ้างเนื่องจาก
ในภาษาไทยก็มีการใช้ลักษณนามเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี ลักษณนาม
ในภาษาจีนกับในภาษาไทยนั้นมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร อาทิ
ลักษณนามจีนคำหนึ่งมักใช้ประกอบคำนามได้หลายชนิด จึงทำให้
แปลเป็นภาษาไทยได้หลายอย่าง ยากแก่การจำและเลือกใช้
รวมทั้งลักษณนามจีนบางคำใช้ประกอบคำนามในรูปแบบที่ไม่มีใช้
ในภาษาไทย ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้ จดจำ ลักษณนามจีน และนำไป
ใช้ให้ถูกต้องจึงไม่ใช่เรื่องง่าย


คู่มือลักษณนามจีน-ไทย เล่มนี้เป็นคู่มือที่ช่วยให้การเรียน
ลักษณนามจีนอันยุ่งยากง่ายดายขึ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยลักษณนามที่ใช้บ่อยในภาษาจีน 158 คำ นำมาแยกแยะให้เห็น
วิธีการใช้งานพร้อมคำแปลเทียบกับลักษณนามในภาษาไทย
นอกจากนี้ ยังมีคำอ่านในระบบสัทอักษรพินอิน วลีและประโยคตัวอย่างมากมายพร้อมคำแปล เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการใช้อย่างแจ่มชัด ซึ่งลักษณนามทั้ง 158 คำนี้สามารถนำไปใช้ประกอบคำนาม
ได้ถึงกว่า 1,200 คำ นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกที่เทียบลักษณนาม
จากไทยเป็นจีนจัดทำไว้ให้ตอนท้ายเล่มอีกด้วย


คู่มือลักษณนามจีน-ไทย เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ใช้งาน
ภาษาจีนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มเรียน ผู้ที่เตรียมสอบ ผู้ที่
เดินทางท่องเที่ยว ตลอดไปจนถึงผู้ที่ใช้ทำงาน เช่น นักแปล ฯลฯ อนึ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีน นอกจากจะได้ความรู้เรื่อง
ลักษณนามจีนแล้ว ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่อื่นๆจากวลีและประโยคตัวอย่างที่มีอยู่มากมายภายในเล่มด้วย


จำนวน