ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการicon  
รหัส : 9786167136394
ราคาปกติ :  255.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ
ราคา 255 บาท                   หนา 368 หน้า
ISBN 978-616-7136-39-4  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2556
กระดาษ ปอนด์                     ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การทำโครงการทุกครั้งจะต้องเริ่มด้วยการวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการ และการนำโครงการไปประยุกต์ แต่ก่อนที่จะถึง
ขั้นตอนการนำโครงการไปประยุกต์เพื่อใช้แก้ปัญหา ต้องผ่านขั้นตอนการประเมินผลโครงการก่อน ซึ่งการวางแผนและประเมินผลโครงการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ จะทำให้ได้โครงการที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด นักประเมินผลจึงต้องตระหนักถึงคุณสมบัติในการเป็นนักประเมินผลที่ดี เพื่อให้สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ตำรา เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ เล่มนี้ให้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปฏิบัติและทักษะด้านการวางแผนและประเมินผลโครงการอย่างละเอียด สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์การวางแผนและประเมินผลโครงการได้จริง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารโครงการ สารัตถะของการประเมินผลโครงการ กระบวนการประเมินผลโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือประเมินผลโครงการ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลโครงการ การรายงานการประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา เหมาะสำหรับเป็นตำราของนักศึกษา คู่มือของนักวางแผนและประเมินผลโครงการ รวมทั้งผู้สนใจศาสตร์ด้านการวางแผนและประเมินผลโครงการทุกระดับ

 


จำนวน