dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การภาษีอากรธุรกิจicon  
รหัส : 9786164240070
ราคาปกติ :  200.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
ราคา 200 บาท                   หนา 372 หน้า
ISBN
978-616-424-007-0  
ฉบับพิมพ์ที่ 11                     ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา การภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรธุรกิจ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการรับมรดก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อฝึกฝนและเสริมความเข้าใจ มีเนื้อหาที่ทันสมัย เช่น การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีใหม่ที่ใช้ในปีภาษี 2560 พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ในภาคผนวกยังมีแบบฟอร์มภาษีที่สำคัญ ตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560

 

 

 


จำนวน