ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การบัญชีต้นทุนicon  
รหัส : 978 6164240117
ราคาปกติ :  260.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ผศ. ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
ราคา 260 บาท            หนา 424 หน้า
ISBN
978-616-424-011-7
ฉบับพิมพ์ที่ 2               ปีที่พิมพ์ 2561
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา การบัญชีต้นทุน เล่มนี้ ครอบคลุมแนวคิดการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้งานจริง เนื้อหาประกอบด้วย บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีถัวเฉลี่ย การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนฐานกิจกรรม โดยมีตัวอย่างจากธุรกิจจริงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจ
    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการนำการบัญชีต้นทุนไปใช้ปฏิบัติงานจริง

 

 

 


จำนวน