ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์icon  
รหัส : 9786167136950
ราคาปกติ :  150.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล  วิบูลยศริน
ราคา 150 บาท             หนา 296 หน้า
ISBN
978-616-7136-95-0
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม. ปลาย ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด ๑๒ บท คือ บทที่ ๑ ความรู้   เกี่ยวกับภาษา บทที่ ๒ เสียง อักษร คำ ประโยค สำนวน บทที่ ๓ การสื่อสาร บทที่ ๔ การฟัง บทที่ ๕ การพูด บทที่ ๖ การอ่าน
บทที่ ๗ การเขียน บทที่ ๘ ความคิดกับการใช้ภาษา บทที่ ๙ ความงดงามของภาษา บทที่ ๑๐ การพินิจวรรณคดี บทที่ ๑๑ วรรณคดีร้อยกรอง
  และ บทที่ ๑๒ วรรณคดีร้อยแก้ว พร้อม   แนวข้อสอบ O-NET ท้ายบท สร้างความเข้าใจและความมั่นใจ     ก่อนลงสนามสอบจริง เพื่อพิชิตข้อสอบให้ทำคะแนนได้ดี ทั้งยังมี    
คำอธิบายเฉลยแนวข้อสอบแต่ละตัวเลือกให้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกด้วย

 

 

 

 


จำนวน