ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้น ม. 4-6  
รหัส : 7136493
ราคาปกติ :  185.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 185 บาท                   หนา 520 หน้า
ISBN 978-616-7136-49-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

คู่มือ ฟิสิกส์ เล่ม 4 ม. 4-6 เล่มนี้เป็นคู่มือเล่มที่ 4
ในชุด อ๋อ! มันอย่างนี้นี่เอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้าและแม่เหล็ก และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการเรียน เตรียมสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
เตรียมสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งแบบสอบตรง
สอบโควตา และสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ อธิบาย
เนื้อหาและทฤษฎีอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่าง
ข้อสอบเอนทรานซ์ แอดมิชชัน ข้อสอบตรง ฯลฯ จำนวนมาก
เสริมแนวคิดและอธิบายการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้
ผู้อ่านมีทักษะและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


จำนวน