ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้น ม. 4-6  
รหัส : 7136745
ราคาปกติ :  175.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 175 บาท                    หนา 492 หน้า
ISBN 978-616-7136-74-5   
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                   ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

คู่มือ ฟิสิกส์ เล่ม 3 ม. 4-6 เล่มนี้เป็นคู่มือเล่มที่ 3
ในชุด อ๋อ! มันอย่างนี้นี่เอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
คลื่นกล เสียงแสงและทัศนอุปกรณ์ และแสงเชิงฟิสิกส์
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบ
การเรียน เตรียมสอบกลางภาคและสอบปลายภาค เตรียมสอบ
เพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งแบบสอบตรง สอบโควตา
และสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ อธิบายเนื้อหาและทฤษฎี
อย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์
แอดมิชชัน ข้อสอบตรง ฯลฯ จำนวนมาก เสริมแนวคิดและ
อธิบายการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้อ่านมีทักษะ
และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


จำนวน