ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้น ม. 4-6  
รหัส : 7136387
ราคาปกติ :  165.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 165 บาท                   หนา 480 หน้า
ISBN 978-616-7136-38-7  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 4                 ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                     ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

คู่มือ ฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้
เป็นคู่มือเล่มที่ 2 ในชุด อ๋อ! มันอย่างนี้นี่เอง เนื้อหา
ในเล่มประกอบด้วย งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน
การเคลื่อนที่แบบหมุน และสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน เตรียมสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค เตรียมสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งแบบสอบตรง สอบโควตา และสอบเข้าสถาบัน
การศึกษาต่างๆ อธิบายเนื้อหาและทฤษฎีอย่างละเอียด
อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ แอดมิชชัน
ข้อสอบตรง ฯลฯ จำนวนมาก เสริมแนวคิดและอธิบายการคำนวณ
อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้อ่านมีทักษะและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


จำนวน