ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม. 4-6  
รหัส : 7136301
ราคาปกติ :  155.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 155 บาท                   หนา 452 หน้า
ISBN 978-616-7136-30-1  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 6                 ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                     ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

คู่มือ ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้
เป็นคู่มือในชุด อ๋อ! มันอย่างนี้นี่เอง เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้
เป็นคู่มือประกอบการเรียน เตรียมสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค เตรียมสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง
แบบสอบตรง สอบโควตา และสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ
อธิบายเนื้อหาและทฤษฎีอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย
มีตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ แอดมิชชัน ข้อสอบตรง ฯลฯ
จำนวนมาก เสริมแนวคิดและอธิบายการคำนวณอย่างเป็น
ขั้นตอน ช่วยให้ผู้อ่านมีทักษะและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


จำนวน