ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2  
รหัส : 7136929
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
          รองศาสตราจารย์วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี

ราคา 190 บาท                   หนา 324 หน้า
ISBN 978-616-7136-92-9  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ที่ 2                      ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบเคมี PAT 2 เล่มนี้ ประกอบด้วย
แนวข้อสอบเคมี PAT 2 จำนวน 6 พ.ศ. พร้อมตาราง
วิเคราะห์แนวข้อสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมแนวข้อสอบเคมี วิชาสามัญ อีก 2 พ.ศ.
โดยเฉลยคำตอบและวิธีคิดอย่างละเอียดทุกตัวเลือก เพื่อให้
อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาและเตรียมสอบได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 


จำนวน