ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบเคมี-O-NET  
รหัส : 7136875
ราคาปกติ :  160.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
          รองศาสตราจารย์วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี

ราคา 160 บาท            หนา 304 หน้า
ISBN
978-616-7136-87-5
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบเคมี O-NET เล่มนี้ สรุปเนื้อหา
ครบทุกบท ได้แก่ ธาตุและสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมี
ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล รวมทั้งมี
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี ตรงตามเนื้อหา
แต่ละบท นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเคมี O-NET เทียบเท่า
ปี 2549-2552 พร้อมเฉลยคำตอบและแนวคิดอย่างละเอียด
เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะ
สำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

 

 

 


จำนวน