ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบเคมี-15-พศ  
รหัส : 7136813
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
          รองศาสตราจารย์วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี

ราคา 180 บาท            หนา 664 หน้า
ISBN 978-616-7136-81-3
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ
ปรู๊ฟ               ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบเคมี 15 พ.ศ. เล่มนี้ ภายในเล่ม
ประกอบด้วย ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี ปี 2542-2551
(จำนวนข้อสอบ 10 พ.ศ. สอบ 17 ครั้ง) แนวข้อสอบ PAT 2
ซึ่งอิงตามข้อสอบจริง 7 ชุด ข้อสอบมีจำนวนมากและหลากหลาย
เพราะเป็นข้อสอบย้อนหลังกว่า 15 พ.ศ. พร้อมตารางวิเคราะห์
แนวข้อสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบด้วย ทั้งนี้
ผู้จัดทำได้เฉลยข้อสอบทุกข้ออย่างละเอียด โดยเฉลยทุกตัวเลือก
พร้อมแสดงวิธีการคำนวณและอธิบายเหตุผลประกอบอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาและเตรียมสอบ
ได้ด้วยตนเอง


จำนวน