ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบฟิสิกส์-PAT-2  
รหัส : 7136806
ราคาปกติ :  99.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 99 บาท                     หนา 192 หน้า
ISBN 978-616-7136-80-6  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ตีแตกข้อสอบฟิสิกส์ PAT 2 เล่มนี้ เนื้อหา
ในเล่มประกอบด้วย วิธีตีแตกข้อสอบฟิสิกส์อย่างละเอียด
สัดส่วนข้อสอบฟิสิกส์ PAT 2 แนวข้อสอบ PAT 2 อิงตาม
ข้อสอบจริง 7 ชุด
พร้อมเฉลยคำตอบและเทคนิคการ
วิเคราะห์โจทย์ รวมทั้งแสดงวิธีการคำนวณและอธิบาย
เหตุผลประกอบอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้ฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ได้รวดเร็วและถูกต้อง
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย


จำนวน