ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ตีแตกข้อสอบฟิสิกส์-Entrance  
รหัส : 7136837
ราคาปกติ :  175.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ (โต) ชินนาบุญ
ราคา 175 บาท            หนา 424 หน้า
ISBN
978-616-7136-83-7
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่มหนังสือ
ตีแตกข้อสอบฟิสิกส์ Entrance เล่มนี้ เนื้อหา
ในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบฟิสิกส์ Entrance ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2541-2548 จำนวนกว่า 470 ข้อ พร้อมเฉลยคำตอบ
และเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ รวมถึงวิธีการคำนวณและเหตุผล
ประกอบอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้
ฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ผู้เขียนยังจัดทำวีดิโอเฉลยทางออนไลน์ไว้ด้วย เพื่อให้เข้าใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น


จำนวน