ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
บ้านแสนรัก  
รหัส : 9786167136004
ราคาปกติ :  270.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง คำนวณ คุณาพร

 

ราคา 270 บาท                   หนา 272 หน้า
ISBN 978-616-7136-00-4  
ฉบับพิมพ์ที่ 2
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 4                  ปีที่พิมพ์ 2552
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 9"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

คนเป็นจำนวนมากใฝ่ฝันที่จะมีบ้านของตนเองสักหลังหนึ่ง
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการมีบ้านหมายถึงการใช้เงิน
เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางคนอาจต้องเก็บออมมาตลอดชีวิต
เพื่อแลกกับสิ่งที่ใฝ่ฝัน หากใครก็ตามที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ
บ้านสักหลังหนึ่ง ก็คงอยากได้บ้านที่สวยงาม น่าอยู่ และมั่นคง
แข็งแรง ในราคาที่สมเหตุผล และสามารถมีความสุขไปจน
ชั่วชีวิตหรือตราบชั่วลูกชั่วหลาน


บ้านแสนรัก เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะ
ปลูกสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบ้านในแง่มุมต่างๆ เนื้อหาของ
บ้านแสนรัก นี้แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบ้านและการปลูก
สร้างบ้าน การกำหนดมาตรฐานต่างๆ กรรมวิธีในการปลูกสร้าง
บางขั้นตอนที่น่าสนใจ วัสดุที่เกี่ยวข้องและการเลือกใช้
ตลอดจนข้อแนะนำและข้อสังเกตต่างๆ ตอนที่ 2 เป็นความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้าน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
เรื่องย่อยๆ อาทิ ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน
คุณภาพของบ้านกับการรับรองมาตรฐาน การออกแบบระบบควบคุมการใช้น้ำ และระบบไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้อง
ทำการติดตั้งเพิ่มเติม เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกซึ่งรวบรวมข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้าน


บ้านแสนรัก นี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่สำคัญของคุณในการปลูกสร้าง
และเลือกซื้อบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณเป็นรากฐานที่มั่นคงของชีวิตอย่างแท้จริง


จำนวน