ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป ฉบับเร่งรัด  
รหัส : 9786167136073
ราคาปกติ :  320.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเพราะ แสงเทียน
ราคา 320 บาท                  หนา 456 หน้า
ISBN 978-616-7136-07-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2553
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป ฉบับเร่งรัด เล่มนี้เป็นตำรากฎหมายแนวใหม่ มีเนื้อหากระชับ จำแนกอย่างเป็นระบบ ให้ทั้ง
ความรู้ในหลักกฎหมายและการใช้กฎหมาย อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกสถาบัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการสรุปทบทวนความรู้เพื่อ
เตรียมสอบในทุกระดับ

เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ทั้งลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
และลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ในแต่ละมาตราประกอบด้วย ตัวบท หลักเกณฑ์ มีคำอธิบายที่กระชับ รัดกุม อ่าน
เข้าใจง่าย พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ทันสมัย น่าสนใจ และใช้เป็นบรรทัดฐาน ข้อสอบไล่และข้อสอบคัดเลือกต่างๆพร้อมแนวคำตอบ ทั้งในระดับปริญญาตรี เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย แยกแยะไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เหมาะสำหรับการทบทวนในเวลาอันจำกัดเพื่อเตรียมสอบ


จำนวน