dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00 บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
ร่วมงานกับเรา

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด
ต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มดังนี้

1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี สุขภาพแข็งแรง
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสุขุม รอบคอบ เป็นผู้นำ

ลักษณะงาน

 • จัดเตรียม รับคืน และจัดเก็บสินค้า (หนังสือ) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ดูแลคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ

 

 

2. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์ (Science Editor Staff)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี มีทักษะด้านการเขียนดี
 • รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน

 • จัดเตรียมต้นฉบับเพื่อพร้อมสำหรับจัดพิมพ์ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ขัดเกลาสำนวนภาษา
  ทำโครงสร้างหัวข้อ ทำวรรคตอน
 • กำหนดแนวคิดเรื่องภาพประกอบ เขียนข้อความปก ฯลฯ
 • ตรวจและแก้ไขงานในขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จเป็นรูปเล่ม
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เขียน
 • ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาต้นฉบับที่รับเข้ามาใหม่

 

 

3. เจ้าหน้าส่งของ (มีค่าคอมมิชชั่น)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ส่งและรับสินค้า (หนังสือ) กับร้านหนังสือและสถาบันการศึกษา
 • วางบิล รับเช็ค รับส่งเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. รูปถ่าย 1 ใบ
     2. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
    
3. ผลการเรียน (Transcript)
    
4. สำเนาบัตรประชาชน
    
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจเชิญส่งจดหมายสมัครงานและเอกสารประกอบ (พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
มาทางไปรษณีย์ หรืออีเมล หรือสมัครด้วยตนเองที่

บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
52/103-104 ซอยรามคำแหง 60/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 374 9915
E-mail: contact@wphat.com
Website: www.wphat.com