ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์icon  
รหัส : 9789741084562
ราคาปกติ :  292.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
          รองศาสตราจารย์อนัญญา อภิชาตบุตร
ราคา 292 บาท                    หนา 572 หน้า
ISBN 978-974-10-8456-2   
ฉบับพิมพ์ที่ 1 
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 13                 ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้เป็นการสรุป
เนื้อหาและบทนิยาม ตลอดจนทฤษฎีต่างๆจากตำราแคลคูลัส 1
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ ฟังก์ชันอดิศัยและดิฟเฟอเรนเชียล เทคนิคการหาปริพันธ์ และปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ โดยแต่ละบทจะเน้นการแก้ปัญหาโจทย์จากแบบฝึกหัดต่างๆในตำราแคลคูลัส 1 ด้วยการอธิบายแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด พร้อมทั้งเสนอโจทย์และเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์อื่นๆที่น่าสนใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์และทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ


จำนวน