ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นicon  
รหัส : 9786167136233
ราคาปกติ :  110.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล
          รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล

ราคา 110 บาท                   หนา 160 หน้า
ISBN 978-616-7136-23-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 4                  ปีที่พิมพ์ 2556
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

อาร์ทูอาร์ (R to R หรือ R 2 R) คือการวิจัยจากงานประจำ
(Routine to Research) คำว่างานประจำมักทำให้เกิดความรู้สึกว่า
จำเจ รวมทั้งคำว่างานวิจัยมักทำให้เกิดความรู้สึกว่ายาก น่ากลัว
หรือน่าเบื่อหน่าย แต่การวิจัยจากงานประจำไม่ใช่เรื่องที่ยาก จำเจ
หรือว่าน่าเบื่อหน่าย ตรงกันข้าม กลับทำให้งานประจำที่หลายคน
อาจรู้สึกว่าจำเจกลายเป็นงานที่ท้าทายขึ้นมา

อาร์ทูอาร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างความรู้เพื่อนำมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนางานและตัวบุคคล การทำอาร์ทูอาร์
ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถหากแต่เป็นเทคนิคที่สามารถเรียนรู้ได้ วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น เล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำอาร์ทูอาร์และนำมาถ่ายทอดแบบ
ทีละขั้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามและเรียนรู้ไปตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นการนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาคนและพัฒนางาน

วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น เล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีตัวอย่างโครงร่างการวิจัยที่จะช่วยให้เข้าใจการนำอาร์ทูอาร์ไปใช้กับปัญหาลักษณะต่างๆในงานประจำ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาผลงานจากงานประจำด้วยการทำวิจัย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสาขาอื่นๆที่ต้องการนำอาร์ทูอาร์ไปใช้
ให้ประสบผลสำเร็จ


จำนวน