ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ  
รหัส : 9789741102761
ราคาปกติ :  170.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร
ราคา 170 บาท            หนา 192 หน้า
ISBN 978-974-11-0276-1
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2550
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ในสภาวการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง ความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวของธุรกิจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ การขยายธุรกิจเดิม หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ผลการวิจัยตลาดที่ผ่านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจึงมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ

คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ เป็นตำราที่รวบรวมความรู้ที่สำคัญ
ด้านการวิจัยตลาด อาทิ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จของธุรกิจ ปัญหาหรือเรื่องที่ควรทำวิจัยตลาด วิธีการ
และขั้นตอนในการทำวิจัยตลาด และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยและแนวคิดในการทำวิจัยตลาดของสินค้า
และบริการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ด้วยเนื้อหาที่กระชับ เน้นส่วนที่จำเป็นต่อการทำวิจัย และการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ เล่มนี้เป็นผู้ช่วยที่ดีในการทำวิจัยตลาด เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่ต้องการผลการวิจัยตลาดไปใช้ในธุรกิจ เช่น นักการตลาด นักธุรกิจ เป็นต้น


จำนวน