ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยicon  
รหัส : 9786167136608
ราคาปกติ :  100.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล
ราคา 100 บาท            หนา 144 หน้า
ISBN 978-616-7136-60-8
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2556
กระดาษ ปรู๊ฟ                ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย เล่มนี้เขียนขึ้น
จากประสบการณ์ของผู้เขียนทั้งในฐานะนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ
วิจัยจำนวนมากมากว่า 30 ปี เนื้อหาภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบแบบสอบถามที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการวิจัย
ที่มีคุณภาพที่สุด เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ลักษณะของแบบสอบถาม ประเภทของข้อมูล รูปแบบและวิธีเขียนคำถาม วิธีกำหนดการตอบ
คำถาม การเขียนข้อคำถาม การออกแบบหน้ากระดาษ การออกแบบรหัสสำหรับประมวลผล การทดสอบแบบสอบถาม การเขียนคำถาม
ที่ช่วยกระตุ้นความจำในการถามเหตุการณ์ย้อนหลัง หลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบสอบถามในงานวิจัย

การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย เล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถศึกษาได้เองและนำไปใช้ได้จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ผลการวิจัยถูกต้อง
เชื่อถือได้ และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด


จำนวน