ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยทางธุรกิจ  
รหัส : 9789740555643
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร
ราคา 180 บาท                   หนา 228 หน้า
ISBN 978-974-05-5564-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 11                ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆในยุคใหม่ ปัญหาสำคัญที่ส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานที่ไม่อาจมองข้ามได้มีหลายประการ อาทิ
จะเลือกประกอบธุรกิจประเภทใดจึงจะตรงกับความต้องการของตลาด
จะดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และทำอย่างไรธุรกิจจึงจะอยู่รอดได้ วิธีที่สามารถนำมาใช้ตอบคำถามเหล่านี้วิธีหนึ่ง คือ การนำผลการวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจที่องค์กรสนใจหรือดำเนินการอยู่มาใช้ตอบคำถามประกอบการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งการทำวิจัยทางธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อทราบแนวคิดและขั้นตอนการวิจัยธุรกิจที่ถูกต้อง

ตำรา การวิจัยทางธุรกิจ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำวิจัยทางธุรกิจที่ทันสมัยและครบถ้วน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเทคนิคและขั้นตอนการทำวิจัยธุรกิจอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน
ไปจนถึงหลักการและวิธีปฏิบัติจนได้งานวิจัยที่มีความเชื่อถือได้ สามารถนำไปแก้ปัญหาต่างๆทางธุรกิจ ได้แก่ ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ เครื่องมือ
และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติกับการวิจัยทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางธุรกิจ และการเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลงานวิจัย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท้ายบทให้ฝึกฝนเพื่อเสริมความเข้าใจในการทำวิจัยแต่ละขั้นตอน
อีกด้วย ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย โดย
ผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและการสอนวิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจในมหาวิทยาลัยมานานปี เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยทางธุรกิจทั่วไปที่ต้องการผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


จำนวน