ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง  
รหัส : 9786167136127
ราคาปกติ :  115.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. ดร. สรชัย พิศาลบุตร
ราคา 115 บาท                   หนา 128 หน้า
ISBN 978-616-7136-12-7  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 5                  ปีที่พิมพ์ 2555
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของครูนอกเหนือจากภาระการสอนปกติ
เครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นที่จะนำมาใช้ในการหาคำตอบเพื่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวก็คือ การทำวิจัยในชั้นเรียน

หนังสือ การทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง เล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด สถิติเพื่อการวิจัย ฉบับเบาสมอง ที่จะช่วยให้ครูและอาจารย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่ายๆและ
ได้ผลภายในเวลาเพียง 5 ชั่วโมง เนื้อหาภายในเล่มจะแนะนำขั้นตอนต่างๆในการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างการทำวิจัยในชั้นเรียน จึงเหมาะสำหรับครูและอาจารย์ทั่วไปที่สนใจจะทำวิจัย
เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
และช่วยนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยดี


จำนวน