ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน




เพราะโลกนี้คือการแข่งขัน

และเพราะความสำเร็จในชีวิตส่วนหนึ่งถูกกำหนดด้วยความสำเร็จด้านการศึกษา ดังนั้นการแข่งขันด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 

ผู้เรียนก็แข่งขันแข่งขัน
กันเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตนเองให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

สถาบันการศึกษาก็แข่งขัน
แข่งขันกันในปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ หลักสูตร อาจารย์และตำรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นหลักประกัน
ด้านความสำเร็จแก่ผู้เรียน ความสำเร็จในด้านการเรียน

ด้านหลักสูตร
แข่งขันกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านอาจารย์
แข่งขันกันพัฒนาอาจารย์และสนับสนุนอาจารย์เพื่อให้จัดการเรียนการสอนตอบสนองแก่ผู้เรียนได้ดีที่สุด

ด้านตำรา
คัดสรรตำราที่ดีที่สุด มีความถูกต้องเชื่อถือได้ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด และที่สำคัญคืออ่านเข้าใจง่าย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริง อีกทั้ง
ยังสามารถนำไปใช้ศึกษาทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียน หรือแม้แต่นำไปใช้ในการทำงานได้อีกด้วย

เหตุผลที่ทำไมตำราของวิทยพัฒน์
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
จากสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นจำนวนมาก


    1. สำนักพิมพ์เน้นการผลิตตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่าสิบปี ดังนั้นจึงมีความ
ชำนาญสูง

    2. ตำราทุกเล่มเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญในสาขาวิชานั้นๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

    3. ผู้เขียนตำราแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการสอนมานานปี เข้าใจปัญหาของผู้เรียนเป็นอย่างดี

    4. เนื้อหาในตำราอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนเขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

    5. มีภาพประกอบ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างเพียงพอ

    6. ตำรามีราคาไม่แพง

    7. มีการจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการสอน ปัญหาในการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไข

    8. มีอุปกรณ์สนับสนุนอาจารย์ผู้สอน เช่น เฉลยแบบฝึกหัด ไฟล์เพาเวอร์พอยต์ประกอบการสอน ฯลฯ

    9. มีการสนับสนุนทางวิชาการแก่อาจารย์ผู้สอน เช่น เอกสาร ซีดี ที่ผู้เขียนตำราตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ตำรา ฯลฯ

ตำราของวิทยพัฒน์ตำราที่อยู่เคียงคู่ความสำเร็จของผู้ใช้

หนังสือที่จัดว่าเป็น ตำรา นั้นแตกต่างจากหนังสือทั่วไป และแน่นอนการผลิตตำราย่อมแตกต่างจากการผลิตหนังสือทั่วๆไปด้วย

ทั้งนี้ เพราะการผลิตหนังสือทั่วไปนั้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การสะกดคำผิดพลาด การพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด ฯลฯ อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำหรับหนังสือระดับตำรานั้นข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากความผิดพลาดนั้นทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือได้รับความรู้ไปอย่างผิดๆสิ่งที่เราเรียกว่า ตำรา นั้นก็จะกลายเป็น ยาพิษสำหรับผู้เรียนไปทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความรู้นั้นๆมีผลกับความสำเร็จ
ในอนาคตของผู้เรียน!


บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
สำนักพิมพ์ผู้ผลิตตำราคุณภาพ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อ่านเสมอมา ตำราทุกเล่มของสำนักพิมพ์จึงผ่านขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน
เริ่มตั้งแต่


ผู้เขียน
ตำราของสำนักพิมพ์ทุกเล่มล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลานานปี

กองบรรณาธิการ
เมื่อต้นฉบับเข้าสู่กองบรรณาธิการจะต้องผ่านการเตรียมต้นฉบับ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ในสายนั้นๆ โดยใช้การ
จัดลำดับหัวข้อระบบย่อหน้าหลายระดับ เข้าช่วยเพื่อให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจได้ง่ายและติดตามเนื้อหาได้สะดวก อีกทั้งยังแบ่งวรรคตอนให้
ถูกต้องตามหลักภาษาเพื่อให้การสื่อสารผ่านตัวอักษรถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งตรวจสอบตัวสะกดการใช้ศัพท์เทคนิค ศัพท์บัญญัติ และการเขียนคำทับศัพท์ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและอ้างอิง
ต่อไปในภายหน้า

ฝ่ายภาพประกอบตำรา
ภาพประกอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตำราทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาวิชาการภาพประกอบตำราจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและประณีตโดยช่างเขียนแบบผู้มีความชำนาญเพื่อให้ดูเข้าใจได้ง่าย

ฝ่ายศิลป์
ปกและการจัดรูปเล่มที่สวยงามก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ตำราดูน่าอ่าน สบายตา ช่วยให้ผู้อ่านอยากอ่านตำรามากขึ้น นอกจากนี้
สำนักพิมพ์ยังตระหนักถึงสภาพการศึกษาในปัจจุบันที่ผู้เรียนต้องอ่านหนังสือและตำราเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้สำนักพิมพ์จึงเลือก
ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่พอควร ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อช่วยถนอมสายตาของผู้อ่าน

การพิมพ์
ขั้นตอนการพิมพ์และการเข้าเล่ม ก็เป็นขั้นตอนที่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวดไม่ด้อยกว่าขั้นตอนอื่นๆเพื่อให้ได้หนังสือที่สวยงาม แข็งแรง และทนทาน

การติดตามผล
เมื่อตำราเล่มใดจำหน่ายหมดลง ก่อนการพิมพ์ครั้งต่อไปจะได้รับการตรวจสอบความผิดพลาดและแก้ไขในการพิมพ์ครั้งใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นตำราเล่มใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางวิชาการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ฯลฯ สำนักพิมพ์จะประสานงานกับผู้เขียน เพื่อปรับปรุงตำราให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของตำราของเราและคือ ความเป็นมาของตำราทุกเล่มที่มีสัญลักษณ์     เรามุ่งมั่นผลิตตำราด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อ่านและต่อสังคมไทย ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าตำราเหล่านี้จะอยู่เคียงคู่ความสำเร็จของผู้ใช้ตลอดไป และการงานของผู้เรียนคือความสำเร็จ และความภูมิใจของสถาบันและเหล่าคณาจารย์

ตอบสนองทุกรูปแบบการศึกษา
ตำราของวิทยพัฒน์สามารถตอบสนองการสอนได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสอนตามเนื้อหาภายในเล่ม การสอนแบบตั้งคำถามให้ผู้เรียนไปศึกษามาล่วงหน้าแล้วมาอภิปรายในห้องเรียนหรือรูปแบบผสม รวมทั้งการที่ตำรามีเนื้อหาที่ละเอียด อ่านเข้าใจง่าย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษานำไปอ่านทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียน หรือแม้แต่การนำมาอ่านทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการทำงานหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว

ตำราที่อยู่เคียงคู่ความสำเร็จ
ตำราของวิทยพัฒน์สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากจะเหมาะกับการศึกษาในระบบแล้วยังเอื้อต่อการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตอีกด้วย

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดตำราของ วิทยพัฒน์ จึงได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานและได้รับความไว้วางใจเลือกให้เป็นตำราประจำวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นจำนวนมาก   




ข่าวและกิจกรรม

ข่าวกฎหมายแพ่งฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
กิจกรรม 5
aw