ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การเปลี่ยนสินค้า

     บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้รับหนังสือที่ชำรุดจากความบกพร่องในการผลิต เช่น
จำนวนหน้าไม่ครบ หน้าว่าง หน้ากลับหัว ฯลฯ และยินดีรับเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ให้แก่ท่าน ดังนี้


         1. ท่านสามารถเปลี่ยนเล่มใหม่กับร้านที่ท่านซื้อได้ทันที

  หรือ  2. ท่านแจ้งให้บริษัททราบก่อน แล้วจึงส่งหนังสือไปเปลี่ยนที่บริษัท พร้อมแจ้งค่าจัดส่งคืน
              ให้บริษัททราบ บริษัทจะรีบดำเนินการส่งหนังสือเล่มใหม่ พร้อมค่าจัดส่ง คืนแก่ท่าน
              โดยเร็วที่สุด

 

           * ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 15 วัน หลังจากการซื้อสินค้า

           * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหนังสือที่ไม่ได้ชำรุดจากการผลิต เช่น เปียกน้ำ สกปรก
              ฉีกขาด ฯลฯ